Contact information

Sai Li Ph.D.

Associate Professor

Resume

2002-2006School of Physics, Wuhan University B.S

2006-2008>Physics department, University of Stuttgart M.S.

2009-2012Physics department, University of Goettingen Dr.rer.nat.

2013-2017Oxford Particle Imaging Centre, University of Oxford Postdoc.

2017-2018Oxford Particle Imaging Centre, University of Oxford Senior Research Associate

2018-presentSchool of Life Sciences, Tsinghua University Associate Professor

Main Reaearch Fields

My lab focuses on cryo-electron tomography (cryo-ET) and its applications in in situ structural biology. We aim at solving sub-nanometer resolution structure of proteins from their functional states in native contexts. We are active in developing cryo-ET methods, including: 1) cryo-ET and high resolution subtomogram averaging, 2) Focused-ion beam milling of samples (FIB-SEM), and 3) Correlative light and electron microscopy (CLEM) in cryo conditions. These methods are primarily applied on studying 1) native structures of protein, 2) ultrastructure of macro-complexes, including interactions between protein, nuclear acids, membrane and 4) enveloped virus-host cell interactions.

Selected Publications

1. Yutong Song, Hangping Yao, Nanping Wu, Zheyuan Zhang, Jialu Xu, Cheng Peng, Shibo Li, Weizheng Kong, Yong Chen, Miaojin Zhu, Jiaqi Wang, Danrong Shi, Chongchong Zhao, Xiangyun Lu, Martín Echavarría Galindo andSai Li: In situ architecture and membrane fusion of SARS-CoV-2 Delta variant.bioRxiv, 2022; DOI: 10.1101/2022.05.13.491759

2. Dali Wang, Jiaxuan Li, Lei Wang, Yipeng Cao,Sai Li#, and Chen Song#:Toward an atomistic model of SARS-CoV-2.bioRxiv, 2022; DOI: 10.1101/2022.01.31.478415

3. Sai Li: Cryo-electron tomography of enveloped viruses.Trends in Biochemical Sciences, 02/2022; DOI:10.1016/j.tibs.2021.08.005

4. Shulin Li, Rui Yan, Jialu Xu, Shiqun Zhao, Xinyu Ma, Qiming Sun, Min Zhang, Ying Li, Jun-Jie Gogo Liu, Liangyi Chen, Sai Li, Ke Xu, Liang Ge: A new type of ERGIC-ERES membrane contact mediated by TMED9 and SEC12 is required for autophagosome biogenesis. Cell Research, 08/2021; DOI: 10.1101/2021.05.19.444771

5.Hangping Yao*, Yutong Song*, Yong Chen*, Nanping Wu*, Jialu Xu*, Chujie Sun, Jiaxing Zhang, Tianhao Weng, Zheyuan Zhang, Zhigang Wu, Linfang Cheng, Danrong Shi, Xiangyun Lu, Jianlin Lei, Max Crispin, Yigong Shi, Lanjuan Li#, andSai Li#: Molecular architecture of the SARS-CoV-2 virus.Cell,2020; DOI: 10.1016/J.CELL.2020.09.018

ESI高被引论文;F1000推荐

6. Joel D. Allen, Himanshi Chawla, Firdaus Samsudin, Lorena Zuzic, Aishwary Tukaram Shivgan, Yasunori Watanabe, Wan-ting He, Sean Callaghan, Ge Song, Peter Yong, Philip J. M. Brouwer, Yutong Song, Yongfei Cai, Helen Duyvesteyn, Tomas Malinauskas, Joeri Kint, Paco Pino, Maria J. Wurm, Martin Frank, Bing Chen, David I. Stuart, Rogier W. Sanders, Raiees Andrabi, Dennis R. Burton,Sai Li, Peter J. Bond, and Max Crispin: Site-Specific Steric Control of SARS-CoV 2 Spike Glycosylation.Biochemistry, 07/2021; DOI: 10.1021/acs.biochem.1c00279

7. Alexandra Serris, Robert Stass, Eduardo A. Bignon, Nicolas A. Muena, Jean-Claude Manuguerra, Rohit K. Jangra,Sai Li, Kartik Chandran, Nicole Tischler, Juha T. Huiskonen, Felix A. Rey, and Pablo Guardado-Calvo: Description of the Hantavirus Surface Glycoprotein Lattice and Its Membrane Fusion Control Mechanism.Cell,2020; DOI: 10.1016/J.CELL.2020.08.023

8. Ying Liu*, Yutong Song*, Siyu Zhang, Min Diao, Shanjin Huang, Sai Li, and Xu Tan: PSGL-1 inhibits HIV-1 infection by restricting actin dynamics and sequestering HIV envelope proteins.Cell Discovery,12/2020; DOI: 10.1038/s41421-020-0184-9

9. Yanqing Zhang*,Sai Li*, Xuechen Zhu*, Gaoxingyu Huang*, Chao Zeng*, Qifan Wang, Kunpeng Wang, Qiang Zhou, Wusheng Zhang, Guangwen Yang, Minhao Liu, Qinghua Tao, Jianlin Lei, and Yigong Shi: Molecular architecture of the luminal ring of the Xenopus laevis nuclear pore complex.Cell Research, 05/2020; DOI: 10.1038/s41422-020-0320-y

入选Cell Research封面;F1000推荐

10. Xiaoling Wu*, Hua Yue*, Yuanyu Zhang*, Xiaoyong Gao, Xiaoyang Li, Licheng Wang, Yufei Cao, Miao Hou, Haixia An, Lin Zhang#, Sai Li#,Jingyuan Ma, He Lin, Yanan Fu, Hongkai Gu, Wenyong Lou, Wei Wei#, Richard N. Zare, and Jun Ge#: Packaging and delivering enzymes by amorphous metal-organic frameworks.Nature Communications, 11/2019; 10(1).; DOI: 10.1038/s41467-019-13153-x